Mutace kakariků.

09.11.2011 15:51

Protože různé prameny uvádějí různé názvy mutací otevírám tímto diskusi o názvech těchto mutací otevírám diskusi o nich a začal bych o zatím teoretické modré a bílé.

L. K.